Met veel plezier en enige trots stel ik een boek voor gewijd aan mijn grafisch werk.  Het boek werd samengesteld en uitgegeven door kunstuitgever MER. B&L. De uitgave combineert een hoge kwaliteit van kunstreproducties met een originele lay-out in een Japanse binding, wat van het boek een bijzonder verzorgd object maakt. Ik laat het over aan Danièle Gillemon, journaliste bij Le Soir, om u hieronder het boek in enkele woorden voor te stellen.

 

 

Meer dan een ‘mooi boek’: de odyssee van een oeuvre en van een bestaan, in 240 pagina’s met talloze illustraties, foto’s, commentaren en biografische feiten.

Petrus De Man geniet als schilder en tekenaar faam voor de creatie van een buitengewoon—en bijzonder poëtisch—universum met rauwe, geconstrueerde en vaak erg kleurige accenten. Kind-mannetjes, gevangenen van hun lot maar tevens bezeten van een drang naar vrijheid, zoeken een plaats binnen de beslotenheid van muren en betoverde tuinen, tussen melancholie en schalksheid, in een wereld gecreëerd op hun maat. Aarzelend tussen existentiële bokkensprongen en een soms versteende stilte, evolueert die wereld samen met het oeuvre, dat men kan beschouwen als een eeuwige bouwwerf.

Petrus was ooit leerling van kunstenaar Dan Van Severen en heeft ondertussen talloze tentoonstellingen achter de rug. In een diepgaand interview met Ory Dessau vertelt hij het verhaal van zijn leven, dat de kern van dit boek uitmaakt. Daarnaast nemen ook andere auteurs het woord en vertellen over hun kijk op het werk. Maar ook het beeld eist zijn rechten op en vertelt een uitgebreid en doorwrocht discours. Het boek is zijn intrigerende titel verschuldigd aan het Engelse woord ajar—op een kier, halfopen—en onthult daadwerkelijk de bronnen van het oeuvre en van de totstandkoming ervan.

 

Er zal ook een uitgave van dit  boek op 100 exemplaren verschijnen met een originele genummerde en gesigneerde gravure van de kunstenaar.  

 

J’ai le plaisir  de vous vous présenter un livre à mon travail graphique de ces trente dernières années. Il a été composé par l’éditeur d’art MER. B&L qui a conjugué haute qualité de reproduction d’image, mise en page originale et reliure japonaise pour faire de ce livre un objet particulièrement soigné. 
Je laisse le soin  à Danièle Gillemon, journaliste au Soir, de vous le présenter en quelques mots ci-dessous.

  

 

Mieux qu’un « beau livre », l’odyssée d’une œuvre et d’une existence en 240 pages émaillées de nombreuses illustrations, photographies, commentaires et repères biographiques. 

Petrus De Man est le peintre et le dessinateur reconnu d’un univers singulier—singulièrement poétique—aux accents bruts et construits, parfois très colorés. Des hommes enfants, prisonniers de leur destinée mais épris de liberté, se forgent entre murs clos et jardins enchantés, entre mélancolie et espièglerie, un monde à leur mesure. 

Partagé entre les cabrioles existentielles et un silence parfois minéral, ce monde évolue avec l’œuvre qu’on peut voir comme un perpétuel chantier. 

Petrus qui fut jadis à l’école de l’artiste Dan Van Severen a derrière lui une multitude d’expositions. Il se raconte en une longue conversation avec Ory Dessau, foyer du livre. Parallèlement, d’autres auteurs prennent la parole et donnent leur point de vue. 

L’image toutefois a pleinement droit de cité et en dit aussi long que bien des discours. 

Le livre, qui doit son titre intriguant au mot anglais « ajar » (entrebâillé, entrouvert…) lève effectivement le voile sur les sources de l’œuvre et son devenir.

 

Un tiré à part sera réalisé en 100 exemplaires, avec une gravure originale, numéroté et signée par l'artiste. 

  

Bestellen /  Commander   

 

 

Titel/ Titre: Petrus De Man, Ajar

Uitgeverij/ Editeur: MER. B&L, Art imprint van Borgerhoff & Lamberigts, Gent 

Talen/ Langues: NL, FR, EN 

Auteurs: Danièle Gillemon, Ory Dessau, Pierre-Emmanuel De Bauw, Petrus De Man 

Afmetingen/ Format: 245 × 318 mm 

Pagina’s/ Nombre de pages: 240 

Afwerking/ Finition: hardcover, Japanse binding /  couverture cartonnée, reliure japonaise

Release: November/ Novembre 2022

ISBN 9789463937382

Beperkte uitgave/ Tirage limité


Prijs/ Prix:  € 65

Prijs/ Prix:   100 boek/ livre + met originele gravure, genummerd en getekend door de kunstenaar/ avec une gravure originale, numéroté et signée par l'artiste